Årets koncernresultat 2024
Publicerad: 2024-06-11
Nyhet
Det har blivit dags att summera verksamhetsåret 2023/2024, ett intensivt och händelserikt år med många tuffa utmaningar på kostnadssidan men även positiv utveckling så som ökat publiksnitt och ökad omsättning i koncernen.

Böckerna är stängda efter ett ansträngt år med ökade kostnader och besparande åtgärder. Vd, Johan Markusson summerar årets resultat så här.
-  Säsongen har som för många präglats av utmaningar i och med lågkonjunkturen som medfört ökade kostnader. Främst är det de kostnader som Champions Hockey League medfört samt de ökade räntekostnaderna som påverkar resultatet negativt. Totalt landar koncernresultatet på -0,5 mkr efter skatt trots en hel del energibesparande åtgärder och stor kostnadskontroll, säger vd, Johan Markusson.

Dessutom ökar man omsättningen i koncernen, något som man haft som ett långsiktigt mål.
- Omsättningen i koncernen har ökat och gått från 165 till 167 mkr, trots att säsongen tog slut tidigare jämfört med fjolårets säsong.


När man summerar verksamhetsåret för respektive bolag, hur ser det då ut?

- Vi fortsätter att ställa ett slagkraftigt representationslag på isen som slutade 2:a i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal. Växjö Lakers Idrott AB uppvisar dock ett negativt resultat men endast ytterligare en hemmamatch till hade inneburit svarta siffror.

Även på ungdomssidan bjöds det på sportsliga framgångar där föreningens U16 lag för första gången vann SM-guld. Föreningen Växjö Lakers Hockey Club uppvisar ett marginellt positivt resultat tack vare en stabil verksamhet, cuper och camper.

I Växjö Lakers Fastighets AB´s är resultatet bättre än förväntat trots ökade räntekostnader. Tack vare uthyrning av arenan till externa evenemang och energibesparande åtgärder gör man ett marginellt minusresultat i fastighetsbolaget. Något vi med tanke på omständigheterna får vara väldigt nöjda med, avslutar Johan.


Handlingar till årsmötet 25 juni

» Kallelse inklusive dagordning
» Valberedningens förslag
» Års- och Koncernredovisning
» Verksamhetsberättelse
» Länk till samtliga handlingar

Medlemmar är välkomna att anmäla sig till årsmötet!
Datum: Den 25 juni
Tid: Klockan 18:00
Plats: Power Break, Vida Arena

» Anmälan

Kommersiell Chef Carolina Toresson