Nyutbildade ordningsvakter

Publicerad: 2011-12-07 10:24

Förra helgen genomgick de ordningsvakter som arbetar under Växjö Lakers hemmamatcher en ny utbildning.

Utbildningen är ny och nödvändig.

- Från 1 december 2011 måste alla ordningsvakter som jobbar på högriskmatcher i elitidrottsevenemnag ha en 30 timmarsutbildning på den specifika arena som man jobbar på, säger polisen Patrik Grönberg som höll i utbildningen.

- Det är arbetsmiljöverket som har bestämt att vakterna måste utbildas och ha rätt utrustning och sedan har polisen har fått i uppdrag att ta fram den här utbildningen.

Utbildningen hade arenasäkerhet som fokus, och hur man agerar gentemot folksamlingar.

- Utbildningen har sin grund i särskild polistaktik. Den är grundad i forskning runt om i Europa om hur man bäst ska kunna arbeta med en folksamling för att skapa en så bra och lugn stämning som möjligt. Forskningen går flera år tillbaka, har tittat på stora mästerskap och andra event och har grundat de principer som vi jobbar efter, säger Grönberg.

Allt handlar om hur folksamlingar hanteras. Kommunikation ska användas så långt det går, och i nästa skede handlar det om taktiska metoder: hur man på bästa sätt omhändertar en person i en folksamling (läs mer i faktarutan).

Utbildningen innehåller också information om juridiska rättigheter, arbetsmiljö, arenaförutsättningar och mental förberedelse.

- Jag tyckte att Växjö Lakers ordningsvakter var duktiga och komptenta, de var dukiga på att prata, hade glimten att ögat och är bra på att ingripa på ett taktiskt bra sätt. De är både mjuka och tuffa på samma gång, säger Patrik Grönberg.

Allt handlar om att skapa en säkrare arena för alla.

- Det är det som är syftet. Det kan gå åt skogen under matcher, men vet alla hur de ska agera så kan man skapa en trivsam upplevelse på arenan ändå, säger Grönberg och berättar att utbildningen upprepas en gång varje år.

- Jag vill också tillägga att samarbetet med Växjö Lakers är mycket mycket bra. Arenachefen Jonas Lindqvist har full förståelse för säkerhetens betydelse, vilket är viktigt.

Växjö Lakers hade också direkt effekt av utbildningen. Under matchen mot AIK smällde en person av ett knallskott, men snabbt och smärtfritt plockade ordningsvakterna ut personen ur bortaklacken och arenan.

- Utbildningen handlar om hur man agerar mot individer i en folksamling, och det här var ett bevis på hur det kan fungera i praktiken, säger Patrik Grönberg.

 
Jonas Gustavsson
Redaktör
jonas.gustavsson@vaxjolakers.se
UTBILDNINGEN

Utbildningen har ett kommunikativt förhållningssätt. 

Det betyder kort att allt i grunden handlar om att ha en dialog. Om hur man pratar med en folksamling för att få alla att trivas.

Skulle dialogen inte fungera - för tyvärr kan man inte alltid prata - så går man över till taktiska metoder, som handlar om hur man ska kunna gripa eller omhänderta en person i en folksamling.

Kärnan i utbildningen springer ur teorier om hur folksamlingar fungerar. Forskning har tidigare sagt att om man är med i en aggressiv folksamling så är alla automatiskt aggressiva och att flocken följer sin ledare, men ny forskning säger att det inte är så. Ny forskning visar att man ska se varje enskild individ i en folksamling. Alla följer inte ledaren, utan håller man inte med om något som ledaren säger så agerar man inte som ledaren säger.

Numera handlar det alltså om att se individerna i folksamlingen istället för att se en homogen folksamling.

Utbildningens fokus rinner alltså ner i hur man kommunikativt och taktiskt ingriper mot individer i folksamlingar.

Utbildningen innehöll också kunskap om juridisk lagstiftning och vad man får och inte får göra under en match, hur man mentalt förberedelser sig inför en match och en konfrontation med en folksamling, och även arenakännedom, det vill säga hur man agerar i olika situationer i förhållande till förutsättningar i arenan.

 

 

Copyright © 2011-2016 Växjö Lakers Hockey

Telefon: 0470-32 97 00

 

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB

Design: GoBrave